Hlavní stránka | Nápověda | Vyloučení odpovědnosti | VÚPSV

Za podpory Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsme se zabývali popisem chování regionálního trhu práce z hlediska zaměstnání a vzdělání jeho účastníků. Cílem bylo sestavit aparát na predikci vzdělanostních potřeb v příštích pěti letech a odhadnout šanci na uplatnění absolventů středních škol v regionu. Výsledné informace jsou určeny pracovníkům decizní sféry k získání dokonalejšího přehledu o současných možnostech a budoucích potřebách regionu, zaměstnavatelům pro posouzení možných investic a jejich zabezpečení vhodně vzdělaným personálem a konečně studentům a rodičům pro volbu studia odpovídajícího vývoji měnících se poměrů na pracovním trhu.

Za tímto účelem byly vytvořeny skupiny zaměstnání a skupiny vzdělání odpovídající požadavkům konkrétního regionu, kterým je Ústecký kraj.

Následující stránky popisují historický vývoj zaměstnanosti ve vybraných skupinách zaměstnání a vzdělání v Ústeckém kraji, současné charakteristikytěchto skupin a predikci vývoje různých aspektů zaměstnanosti v těchto skupinách.