Hlavní stránka | Nápověda | Vyloučení odpovědnosti | VÚPSV

Zaměstnanostní klastry

 1. Vedení organizací, matematici, právníci, vědci ve společenských vědách a státní úředníci
 2. Tvůrčí a umělečtí pracovníci
 3. Učitelé základních, středních a vysokých škol
 4. Odborní zdravotničtí pracovníci
 5. Pedagogové v mimoškolních zařízeních
 6. Technici v IT a elektronice
 7. Technici ve fyzikálních oborech
 8. Odborní administrativní, policejní a celní pracovníci
 9. Odborní pracovníci v obchodě
 10. Prodavači v obchodech a provozní ve stravování
 11. Kancelářští a manipulační pracovníci
 12. Úředníci v knihovnách a poštách, pokladní
 13. Pomocní zdravotničtí pracovníci
 14. Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a rybářství
 15. Řidiči, obsluha elektrárenských zařízení a přesných přístrojů
 16. Kvalifikovaní dělníci ve stavebnictví
 17. Kvalifikovaní výrobci textilií a kůží
 18. Formíři, svářeči, horníci a řidiči železničních vozidel
 19. Kováři, nástrojaři a mechanici elektrických zařízení
 20. Pracovníci ve skladech
 21. Stavební dělníci a malíři
 22. Nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, obchodě a úklidu
 23. Montážní a pomocní dělníci, obsluha strojů
 24. Obsluha zařízení v průmyslu a dopravě
 25. Obsluha zemědělských a tiskárenských strojů, chovatelé zvířat