Hlavní stránka | Nápověda | Vyloučení odpovědnosti | VÚPSV

Vzdělanostní klastry

 1. Základní a bez vzdělání
 2. Střední vzdělání bez maturity v oborech ekonomie, obchod, správa, právo
 3. Střední vzdělání bez maturity v oborech hutnictví, slévárenství, strojírenství, mechanika
 4. Střední vzdělání bez maturity v oborech motorová vozidla, výroba dopravních prostředků
 5. Střední vzdělání bez maturity v oborech elektrotechnika, telekomunikace, VT
 6. Střední vzdělání bez maturity v oborech stavebnictví
 7. Střední vzdělání bez maturity v oborech zemědělství, lesnictví, rybářství a veterina
 8. Střední vzdělání bez maturity v oborech ostatních
 9. Střední vzdělání bez maturity či s maturitou v oborech vzdělávání a humanitní obory, umění
 10. Střední vzdělání bez maturity či s maturitou v oborech přírodní vědy a informatika
 11. Střední vzdělání bez maturity či s maturitou v oborech chemická výroba a potravinářství
 12. Střední vzdělání bez maturity či s maturitou v oborech zpracování textilu, oděvy, obuv, kůže
 13. Střední vzdělání bez maturity či s maturitou v oborech zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo)
 14. Střední vzdělání bez maturity či s maturitou v oborech ochrana ŽP, policie, armáda, doprava, spoje
 15. Střední vzdělání s maturitou v oborech gymnázia, lycea
 16. Střední vzdělání s maturitou v oborech ekonomie, obchod, správa, právo
 17. Střední vzdělání s maturitou v oborech hutnictví, slévárenství, strojírenství, mechanika, hornictví, motor. vozidla
 18. Střední vzdělání s maturitou v oborech elektrotechnika, telekomunikace, VT
 19. Střední vzdělání s maturitou v oborech stavebnictví a architektura
 20. Střední vzdělání s maturitou v oborech zemědělství, lesnictví, rybářství a veterina
 21. Střední vzdělání s maturitou v oborech zdravotnictví bez ošetřovatelství, hotelnictví, turismus, ostatní osob. služby
 22. Vysokoškolské vzdělání či střední vzdělání s maturitou v oborech ošetřovatelství a sociální služby
 23. Vysokoškolské vzdělání v oborech vzdělávání, umění a užité umění, humanitní obory
 24. Vysokoškolské vzdělání v oborech ekonomie, obchod, management, právo
 25. Vysokoškolské vzdělání v oborech přírodní vědy, informatika
 26. Vysokoškolské vzdělání v oborech hutnictví, slévárenství, strojírenství, hornictví, chemická výroba
 27. Vysokoškolské vzdělání v oborech elektrotechnika, telekomunikace, VT
 28. Vysokoškolské vzdělání v oborech stavebnictví a architektura
 29. Vysokoškolské vzdělání v oborech zemědělství, lesnictví, rybářství a veterina
 30. Vysokoškolské vzdělání v oborech zdravotnictví bez ošetřovatelství